Skip to main content

Olivia S. Kim

Massachusetts Institute of Technology

Address