Skip to main content

Nikhil Sahni

McKinsey & Company

Address